ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SUPER BOHAI

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Μπαταρία 42B19FL

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 38AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ιαπωνικά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 42B19R

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 38AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ιαπωνικά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 54551

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 45AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ιαπωνικά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 54584

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 45AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ιαπωνικά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 55034

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 50AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ευρωπαίκά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 55049

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 50AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ευρωπαίκά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 55065

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 50AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ευρωπαίκά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 55D23L

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 60AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ιαπωνικά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 56009

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 60AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ευρωπαίκά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 56030

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 60AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ευρωπαίκά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 56048

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 60AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ευρωπαίκά επιβατικά οχήματα. ..

Μπαταρία 57213

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 72AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ευρωπαίκά επιβατικά οχήματα και ταξ..

Μπαταρία 57412

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 74AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ευρωπαίκά επιβατικά οχήματα και ταξ..

Μπαταρία 59518

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 95AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ιαπωνικά επιβατικά οχήματα και..

Μπαταρία 59519

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 95AH, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για ιαπωνικά επιβατικά οχήματα και..